יהלו”ם-ילדים והורים לומדים 

מטרת – על

יהלו”ם היא עמותה שיוצרת הזדמנויות עבור הורים וילדים ללמוד יחד נושאים ערכיים מהתרבות היהודית- ישראלית כדרך לברר ולבטא את זהותם היהודית

מטרות

      לפתח יחס חיובי לתרבות היהודית ולערכיה

      לאפשר להורים ולילדים לראות את המסורת והתרבות היהודית כרלבנטיות לחיים האמיתיים שלהם

  לחזק את היחסים בתוך המשפחה סביב ערכים יהודיים

רקע כללי

עמותת יהלו”ם נוסדה ב- 1996 בתקופת גלי העלייה הגדולים מחבר העמים כדי להתמודד עם הפער התרבותי שנוצר בין הורים לילדיהם עם עלייתם ארצה.

בשיתוף עם בתי ספר אשר בהם שיעור גבוה של עולים פותחו תכניות המאפשרות לימוד משותף של הורים וילדים בנושאים ערכיים מן התרבות היהודית בהיבט של קליטת עלייה.

לאחר יישום מוצלח של התכנית בבתי ספר עתירי עולים פותחו תכניות גם עבור בתי ספר “רגילים” (בלי שיעור גבוה של עולים) המאפשרות להורים בעלי מגוון רחב של דעות ועמדות בנושא יהדות וישראליות ללמוד יחד עם ילדיהם נושאים ערכיים משותפים הלקוחים מהתרבות היהודית-ישראלית.

מאז 1996 השתתפו עשרות אלפי  הורים וילדים בתכניות של יהלו”ם ביותר ממאה בתי הספר ובמחנות קיץ למשפחות בירושלים. דרך הלימוד החוויתי מתחזקים הקשרים בין ההורים והילדים, ומתחזקת השייכות שלהם לערכים יהודיים, לעם היהודי ולמדינת ישראל.

בעולם הפוסט-מודרני אשר בו הורים וילדים רבים חיים במסלולים מקבילים, יש צורך לארגן עבור ההורים והילדים מסגרות שונות בהן יהיו בו זמנית שני סוגים של מפגשים: מפגש עם מגוון רחב של טקסטים יהודיים ומפגש בין הורים וילדים כשהם נפגשים עם הטקסטים הללו.