לוח זמנים של תכנית ב’ ירושלים עיר הנצח:

לוז ממשיכים 2014  (1)