לוח זמנים של תכנית א’ עיר ובליבה חומה:

לוז מתחילים 2014  (1)